Čo znamená blokovať vo filmovej terminológii?

Slovník video produkcie
X