Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom Newsletteru alebo návštevníkom webu, zverujete nám osobné údaje. My sa zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť Mgr. Filip Blaho – VanCity.Media, Panská 39, 811 01 Bratislava, IČO: 55217494, DIČ: 1077909811, ktorá spravuje web stránku VanCity.Media. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, to znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, počas akej dlhej doby a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

V prípade, že sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania dát, môžete nás kontaktovať na: filip@vancity.media.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správa vašich osobných údajov spĺňame akékoľvek zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou – zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného právneho úkonu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmlúv, zákonných povinností, či pridanom súhlase.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte samy a to z nasledujúcich dôvodov:

Marketing – zasielanie Newsletteru – Váš e-mail využívame iba na zasielanie nových ponúk. V prípade, že ste naším zákazníkom/klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, alebo predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám Newsletter iba na základe vášho súhlasu, počas 3 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Pokročilý marketing na základe súhlasu – Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing, cielenie reklamy na Facebooku, počas 3 rokov. Tento súhlas avšak môžete kedykoľvek odvolať napísaním na filip@vancity.media.

Ako správca osobných údajov podľa Nariadenia spracovávame vaše dopyty na našu ponuku služieb v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice nasledujúce údaje:

  • Meno a priezvisko
  • E-mail
  • Text správy
  • Telefónne číslo

Meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo je nutné spracovať kvôli vytvoreniu ponuky služieb, komunikovaní o tejto ponuke alebo za účelom odpovede na Váš dopyt. Tieto osobné údaje budú firmou Mgr. Filip Blaho – VanCity.Media spracovávané počas celej doby, počas ktorej sa jedná o uzatvorenie zmluvy medzi Vami a Mgr. Filip Blaho – VanCity.Media, nie dlhšie ako 1 rok od Vášho dopytu, teda ak medzi tým ponúknete súhlas k ďalšiemu spracovaniu.

Cookies

Počas návštevy na našej webovej stránke zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na webe zdržíte, a z ktorej webovej stránky prichádzate. Cookies využívame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok.

Našu webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Návody na vlastné nastavenie cookies:

Firefox Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri35610/mac

Microsoft  Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/microsoft-edge/odstr%C3%A1nenie-s%C3%BAborov-cookie-v-prehliada%C4%8Di-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje sa spracovávajú, prípadne si vyžiadať kópiu

Vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie

Požadovať vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie sa uskutoční v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu

V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos týchto údajov

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne súd.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.