Čo je úroveň zatemnenia?

Slovník video produkcie
X