Čo je bin vo filmovej terminológii?

Slovník video produkcie
X