Čo je asynchrónny zvuk?

Slovník video produkcie
X