VanCity.Media

Video
produkcia

Vytvoríme vám video, ktoré pritiahne pozornosť vašej cieľovej skupiny, video ktoré si ľudia zapamätajú, video ktoré ich bude motivovať k akci a video, ktoré v nich zanechá profesionálny image vašej firmy.

Image link
Pre spojenie s klientami
Talking heads
Video vás ako sa prihovárate svojim klientom je jedným z najdôležitejších formátov na vybudovanie dôvery.
Image link
Pre vaše promo
Zábery z dronu
Natočíme cinematické zábery vašich projektov, vašej firmy alebo čokoľvek iného pre vaše podnikanie.
Image link
Pre váš biznis
Marketing
Netočíme videá. Tvoríme strategické video projekty, ktoré dodajú autoritu a dôveru vášmu biznisu.
VanCity.Media

Video produkcia pre vašu firmu

Video je ten najlepší spôsob ako prezentovať svoju firmu, produkty, služby a posolstvo vašej značky. Vo VanCity.Media vám pomôžeme so všetkymi aspektami tvorby videa.

Od prípravy stratégie, scenára, samotnej produkcie, post produkcie až po marketing a distribúciu vášho videa.

Prečo si vybrať nás

Stratégia
Kontext
Marketing

Hocikto vám vie natočiť video ako súbor po sebe idúcich obrázkov. To však nie je pointa videa. Video však musí byť natočené strategicky tak aby ho vôbec ľudia začali pozerať, aby ich vtiahlo a zapojilo do deja a hlavne aby splnilo špecifcký cieľ a motivovalo sledovateľov ku vykonaniu akcie. Náš pohľad na video ako marketingový nástroj, ktorý musí byť zasadený do špecifického kontextu je to čo nás robí lepšími ako iné video produkčné agentúry.

Hook

Hook slúži na pritiahnutie pozornosti aby vôbec ľudia začali vaše video pozerať. Preto vo VanCity.Media venujeme tvorbe dobrého hooku obrovskú pozornosť.

Príbeh

Transformovanie video posolstva na príbeh zabezpečí, že ľudia vaše video dopozerajú do konca a odnesú si z neho hlavné posolstvo. Netočíme videá. Tvoríme príbehy.

Call to Action

Vaše video má jasný cieľ. Čo chcete aby ľudia vykonali keď ho dopozerajú? Silné CTA, teda výzva na akciu je to, čo zabezpečí želanú konverziu. Tvorba CTA je naša špecialita.
VanCity.Media

Video produkcia

Vytvoríme vám video, ktoré pritiahne pozornosť vašej cieľovej skupiny, video ktoré si ľudia zapamätajú, video ktoré ich bude motivovať k akci a video, ktoré v nich zanechá profesionálny image vašej firmy.

VanCity.Media

Čo zahŕňajú naše video služby

Konzultácia

Povedzte nám všetko o vašej firme, trhu a cieľoch.

Stratégia

Kto je vaša cieľová skupina? Aký je cieľ a hlavné posolstvo videa?

Pre produkcia

Pridáme zvukové a vizuálne efekty, nech má vaše video šmrnc.

Produkcia

Pripravíme video, svetelnú a zvukovú aparatúru a natočíme materiál.

Post produkcia

Odporučíme a zabezpečíme vám doménu a spojíme ju s hostingom.

Marketing

Pomôžeme vám s distribúciou a marketingom vášho videa.
VanCity.Media

Prečo je video, tak extrémne dôležité pre vašu firmu

Od vzniku televízie pred skoro sto rokmi sú pohyblivé obrázky v centre záujmu všeobecnej populácie. Dnešné štatistiky Z YouTube, Instagramu alebo TikTok a vplyvu videa na rozhodovanie sú brutálne. Video by preto malo byť v centre vašich marketingových snáh.

Zapojenie

Žiadny iný obsahový formát nie je tak efektívny pri zachytení pozornosti a zapojení divákov ako video. Videá sa jednoducho ľahko pozerajú. Farby, pohyb a zvuk. To všetko je efektívne a pre ľudí ľahko stráviteľné (na rozdiel od textu).

Emócie

Videá sa najviac podobajú na reálny život. Reálne vidíme a počujeme šťastie, smiech, smútok alebo bolesť. A to v nás vyvoláva podobné emócie. A emócie sú základom marketingu a jeho úspechu.

Autenticita

Ľudia sa chcú spájať a obchodovať s ľudmi, nie chladnými firmami. Chcú spoznať kto stojí za značkami, produktami a procesmi. Video je skvelý spôsob ako ukázať reálnych a autentických ľudí, ktorí stoja v pozadí firiem.

Pochopenie

Video je ten najlepší spôsob ako predať isté posolstvo. Video nám dokáže presne ukázať a povedať čo je dôležité čo ako funguje a čo je dôležité. Fotka je ako tisíc slov. Video je ako tisíc fotiek.

Štatistika

Štatistiky hovoria, že spotrebitelia uprednostňujú video pre inými obsahovými formátmi. Vy a vaša firma jednoducho musíte začať produkovať videá aby ste obstáli v konkurencii.
VanCity.Media

Náš proces tvorby videa

01 Video brief
Vyplníte nám video brief. Stručný dotazník, kde sa dozvieme základné informácie o vašej firme a cieľoch a vízii pre vaše video.
02 Konzultácia
Prejdeme s vami váš brief, navrhneme a odkonzultujeme najlepšie riešenie pre dosiahnutie daných cieľov.
03 Návrh konceptu
Určíme základný rámec, kreatívnu víziu projektu, dej, postavy, tému, prostredie a všetko ostatné.
04 Storyboard
Pripravíme vizuálnu reprezentáciu konceptu videa. Naplánujeme kameru a kompozíciu.
05 Druhá konzultácia
Prediskutujeme koncept a storyboard. Vypočujeme si vaše poznámky a nápady.
06 Príprava scenáru
Pripravíme podrobný popis príbehu, dialógov, postáv, dejových udalostí, uhlov kamier, prechodov a všetkých aspektov videa.
07 Konzultácia
Počas celého procesu tvorby sa môžeme rozprávať o špecifických aspektoch videa a navrhovať a implementovať riešenia.
08 Pre-produkcia
Pustíme sa do výberu lokality, náboru špecialistov, výberu talentu, zabezpečenia vybavenia a ostatných pre-produkčných krokov.
09 Produkcia
Táto, pre nás najvzrušujúcejšia, fáza zahŕňa natočenie všetkých materiálov.
10 Post-produkcia
Fáza editovania videa, efekty, zvuk, prechody a všetko ostatné pre dokonalý výsledkov.
11 Konzultácia
Prejdeme si s vami vytvorené video. Implementujeme vaše poznámky a vytvoríme a odovzdáme vám finálny produkt.
12 Marketing
Postaráme sa o distribúciu a umiestnenie videa na vašich platformách ako aj jeho marketing.
VanCity.Media

Kontaktujte nás

Vytvoríme vám stály prúd klientov