Čo je automatická expozícia?

Slovník video produkcie
X